ŘEŠENÍ A SLUŽBY

Technologická aliance HTP se ve svých řešeních a službách zaměřuje na tématicky specifické oblasti.

Jedná se zejména o společensky a časově rozvojová řešení ( IT a internet v domácnosti, WiFi, telemedicína, atd.), o řešení, která jsou výrobci opomíjena, uživatelsky žádána ( řešení pro seniory, aplikace pro domácnosti atd.), systémy vyžadují provázanost samostatně existujících řešení ( zdravotnictví, státní správa atd.) a oblasti, které jsou autoritativně ovládnuty oborovými lídry, čímž nedochází k objektivní konfrontaci využitelných, existujících, méně známých a nově vznikajících řešení ( státní správa, systémy pro nadnárodní společnosti atd.).

HTP ke svým řešením  přistupuje z opačné strany, než většina systémových integrátorů.

  • Prvotním krokem je důkladné zjištění a prověření skutečných potřeb klientů a uživatelů příslušných technologií, včetně jejich podrobného seznámení s očekávaným budoucím rozvojem a vývojem technologií a jeho dopadu na příslušnou problematiku u vybraného uživatele.
  • Následuje pečlivé vytipování nejvhodnější existující a použitelné technologie z pohledu nejlepšího poměru cena výkon.
  • Poté dochází k sestavení přesného řešení se zapojením partnerů aliance a přímých tvůrců technologií. Vzniká nejobjektivnější možný výsledek daný spoluprácí a vzájemnou "kontrolou" oborových profesionálů.
  • HTP vždy řešení zastřešuje a koordinuje, čímž přebírá zodpovědnost za kvalitu výsledného produktu, vždy s podporou zapojených nositelů použitých technologií.
  • Svým zákazníkům pomůže HTP účelně vyřešit i řadu důležitých technologických otázek z oblasti uvažovaných systémů již v počáteční analýze, často i společně s týmem specialistů zadavatele.

Aktuální oblasti služeb:

  • Odborné posouzení high tech novinek a jejich zavedení do databáze HTP s možnou komerční podporou nadějných řešení
  • Cílené propojení samostatných řešení ve funkční celky
  • Profesionální, nestranná prezentace vznikajících high tech systémů budoucím možným uživatelům
  • Audit a vytipování vhodného high tech řešení s nestranným posouzením ekonomického přínosu pro konkrétní uživatele
  • Posouzení využitelnosti high tech řešení v běžné praxi
 
zpět na začátek webu

Ke správnému zobrazení je potřeba stáhnout Flash Player 7.Prosím kliknětě sem a stáhněte si přehrávač.